---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

dinsdag, januari 31, 2006

Verhoging Conversie met Memetrics

Memetrics is een (meta) optimalisatie tool op basis van online marketing experimenten. Memetrics rekent real-time uit welke setting voor welke bezoeker de beste conversie oplevert en past dynamisch de propositie aan.

Memetrics laat via multivariate experimenten, de optimale communicatie met de doelgroep door de doelgroep zelf bepalen. Resultaat van deze communicatie is een conversie-upgrade.

Memetrics is geen vervanging voor analyse tools maar de analyse tools vullen het functionele gebied van Memetrics aan.

maandag, januari 30, 2006

Boek: Web Analytics Demystified

Praktische introductie over Web Analytics, welke tools en statistieken zijn het meest waardevol en hoe kunnen deze statistieken het best worden ingezet voor het verder verbeteren van Online projecten.

Het boek beschrijft hoe je de statistische informatie kunt gebruiken voor optimalisatie projecten. De standaard Customer Live Cycle wordt daarbij als basis gebruikt.

Download de eerste drie hoofdstukken van het het boek Web Analytics Demystified.

Het nut van Web Analytics bij klikfraude

Klikfraude is een groeiend probleem voor adverteerders en de media. Klikfraude openbaart zich als een klik die afkomstig is van een niet natuurlijk persoon (automated Hitbot / Klik robot) bij o.a. een CPC campagne. Klikfraude kan worden toegepast door bijvoorbeeld hackers, kwaadaardige concurrenten en/of door ex-werknemers.

Web Analytics kan worden gebruik voor het localiseren en identificeren van klikfraude. Met behulp van Web Analytics kunnen abnormale pieken in website gebruik worden opgespoord en tegengegaan. Adverteerders hebben op deze manier een bewijslast in handen waarmee ze klikfraude kunnen aantonen.

Wat is Web Analytics?

Web Analytics is het proces waarbij het gedrag van bezoekers aan een website wordt geanalyseerd. Web Analystics wordt gebruikt om online activiteiten (website, Online campagne, SEM, weblog, etc) te optimaliseren teneinde het verhogen van het ROI (verhogen conversie / leads, exposure, bezoekers en of kostenbesparing).

Overzicht Web Analytics tools

Hieronder een kort overzicht van enkele Website statistieken programma's. In volgende postings wil ik de verschillende programma's verder bespreken. Hieronder het overzicht:

High-end

Middle-low/end products

Introductie: Web Analytics / Metrics

Deze weblog is een persoonlijk naslagwerk over Web Analytics. Deze weblog bevat informatie en links over ondermeer: website statistieken, web metrics, Online onderzoek, analysing tools, SEM, admanagementsystemen, etc. Met andere woorden, informatie over het meten van Online succes.